KPMG: “Investeren in groen leidt tot minder ziekteverzuim”

Investeringen in groen leiden tot forse besparingen op de zorgkosten en het ziekteverzuim. Door meer groen aan te leggen in stedelijke gebieden wordt de omgeving niet alleen mooier, de aanleg heeft ook een positief effect op de bewoners omdat zij zich prettiger voelen en meer gaan bewegen. De aanleg van meer groen kan er dan ook toe leiden dat mensen zich minder vaak ziek melden, waardoor de kosten van zowel zorg als ziekteverzuim fors naar beneden gaan.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG Sustainability in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Uit de berekeningen van KPMG blijkt dat het aanleggen van 10% meer groen in de Nederlandse woonomgeving een besparing van zo’n 400 miljoen euro op de kosten van zorg en ziekteverzuim zou kunnen opleveren.

Als gevolg van het extra groen zouden zich jaarlijks in Nederland ruim 84.000 minder patiënten bij de huisarts melden. Dit zou een besparing van ruim 65 miljoen euro betekenen op de zorgkosten. Ook de invloed op de arbeidskosten is aanzienlijk. Meer groen in de woonomgeving kan ertoe leiden dat zich jaarlijks bijna 57.000 minder mensen ziek melden bij hun werkgever, wat leidt tot een jaarlijkse besparing op de arbeidskosten van 328 miljoen euro.

“Hoewel het aannemelijk is dat een ‘groene omgeving’ een gunstig effect heeft op de gezondheidstoestand van mensen, is het economisch effect hiervan nog nooit eerder berekend”, zegt Jerwin Tholen van KPMG Sustainability. Tholen: “Naast een tweetal casestudies in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft KPMG een berekening gemaakt van het economische effect van een groene omgeving voor heel Nederland. Daarbij is gekeken naar de invloed van groen op depressies en op het voorkomen van overgewicht bij jongeren.

Uit de berekeningen blijkt dat 10% meer groen in de wijk goed is voor 130 depressiepatiënten minder. Alleen al in Bos en Lommer betekent dit een besparing op de kosten van zorg en ziekteverzuim van 800.000 euro. Het aanleggen van 10% meer groen in Bos en Lommer zou naar verwachting uitkomen op een bedrag van ruim 13 miljoen euro. Het jaarlijks onderhoud van dit extra groen is berekend op ongeveer 1 miljoen euro.”

KPMG heeft in het onderzoek twee monetaire effecten van ingrepen in groen op twee specifieke aandoeningen in detail onderzocht, angst en depressies enerzijds en overgewicht en diabetes anderzijds. Tholen: “Vooral voor mensen die hieraan leiden zijn de gezondheidseffecten van meer groen heel duidelijk. Meer groen in de woonomgeving zorgt niet alleen voor minder depressies en angststoornissen bij bewoners, het helpt ook bij de preventie van overgewicht, onder andere in relatie met diabetes.

Het zal duidelijk zijn dat meer groen leidt tot meer bewegen. Kinderen in woonomgevingen met voldoende groen spelen 15% meer buiten en jongens die meer buitenspelen hebben een lagere kans om obesitas te krijgen. Naar schatting ligt de verwachte terugverdientijd van de investeringen in groen tussen de vijf en twaalf jaar bij aanleg en onderhoud van het groen tegen concurrerende prijzen op reeds verworven grond.

Overigens moeten de geschatte besparingen op de kosten van zorg en ziekteverzuim niet worden gezien als een ultieme waarheid, maar vooral als een aanmoediging om dit beleidsterrein nader te onderzoeken. En dan zou best wel eens kunnen blijken dat het potentieel van ‘meer groen’ groot is en een onverwachte en onorthodoxe manier zou kunnen zijn om bij te dragen aan meer grip op de kosten van de zorg in Nederland.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

Download het rapport ‘Groen, gezond en productief’

Bron: KPMG (april 2013)

Investeren in groen leidt tot minder ziekteverzuim

Facebooktwitterlinkedinmail