Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulnesstraining, waarbij vooral de MBCT wordt onderzocht, omdat deze een wat strakker programma kent en daarom beter in een gecontroleerde onderzoekssituatie kan worden uitgevoerd. Wekelijks komen nieuwe rapporten uit, waarin positieve effecten worden beschreven op de fysieke en mentale gezondheid.

Aangetoonde effecten zijn onder andere:

  • Positieve verandering in de leefstijl
  • Reductie van terugval na depressieve episodes
  • Afname van lichamelijke en psychologische klachten
  • Deelnemers kunnen zich beter ontspannen
  • Deelnemers hebben een positiever zelfbeeld en beeld van de omgeving
  • Deelnemers melden een verbetering in de kwaliteit van leven
Wetenschappelijk onderzoek mindfulness

Meta-analyse van een groot aantal onderzoeken naar mindfulness

“Onderzoek laat zien dat mindfulness effectief is zowel in een “normale” populatie als bij groepen in een therapeutische setting. Mindfulness zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en brengt positieve veranderingen teweeg in cognitief en neurobiologisch functioneren.

“Tevens transformeert mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert. Deze brede werkzaamheid zorgt ervoor, dat mindfulness toepasbaar is bij een grote verscheidenheid aan problematiek.

“Verschillende onderzoeken tonen aan dat mindfulness positieve veranderingenteweeg brengt bij een grote hoeveelheid verschillende psychische stoornissen en medische condities. Mindfulness is bij de behandeling van bepaalde problematiek zelfs superieur aan andere behandelmethoden.”

Lees het hele onderzoek:
Onderzoek naar het effect van Mindfulness

Een andere, Engelstalige studie vind je hier:
Meta analyse van onderzoek naar het effect van mindfulness

Facebooktwitterlinkedinmail