Hoogsensitieven vluchten in hun hoofd

sensitief = zeer ontvankelijk voor indrukken; overgevoelig (Van Dale)

Niet voor niets heeft Felix Brabander gekozen voor de Engelstalige boektitel: ‘Follow your senses’. Het Engelse woord sense is breder dan bovenstaande Nederlandse verklaring in het Van Dale woordenboek.

Sense = betekenis / zintuig
Sensitive = gevoelig
Sensible = zinnig, wijs

Alleen dit korte onderzoekje naar de woordbetekenis al toont de rijkdom, het enorme potentieel dat een sensitief persoon tot zijn of haar beschikking heeft.

Iedereen is sensitief – de een wat meer dan de ander. We kunnen sensitiviteit op een schaal afzetten, net zoals we mensen kunnen rangschikken naar gewicht, lengte, of IQ.

schaal-sensitiviteit

Waarschijnlijk geldt er een zogenaamde normverdeling:

normverdeling

De meerderheid valt in het blauwe gedeelte – deze twee vakken samen zijn 68,2%. De overige 31,8% valt daarbuiten – dit zijn de afwijkingen naar boven en naar beneden. 15,9% wijkt af naar beneden – deze mensen zijn laaggevoelig. En 15,9% wijkt af naar boven; deze mensen noemen we sensitief of hoogsensitief.

Mensen die hoogsensitief of hooggevoelig zijn, noemen we Hoog Sensitieve Personen, oftwel HSPs. De mensen die naar beneden afwijken noemen we aso’s; die hebben daar geen last van want ze trekken zich sowieso weinig aan van wat anderen van ze vinden. Daar wordt verder niet veel over gepraat. HSPs daarentegen zijn erg gevoelig voor wat de omgeving van ze vindt. Helaas wordt er over hen wel veel gepraat. Op internet zijn veel discussies gaande, met als terugkerende vraag: “Bestaat HSP of is het onzin?” De stellingname dat het onzin is, is extra pijnlijk voor de HSP, omdat hij zich wéér niet gezien voelt. Veel HSPs trekken zich verder terug.

Follow Your Senses - boek over hoogsensitiviteit

Afgelopen zaterdag was ik op een lezing van Felix Brabander, de schrijver van ‘Follow Your Senses’. Hij legde nog eens uit wat ook in zijn boek staat te lezen: de HSP valt tussen de wal en het schip. Hieronder een citaat uit zijn boek (hoofdstuk 2 – De Essentie):*

HSP: een zaadje dat heel lang onder de grond blijft

“Mannen hebben manifestatiekracht. Vrouwen hebben inspiratiekracht.”

  • Wat doe je als je weinig manifestatiekracht hebt? Dan ga je naar binnen. Tenzij je angst hebt: dan ga je heel erg in je hoofd zitten.
  • Wat doe je als je weinig inspiratiekracht hebt? Dan ga je naar buiten. Tenzij je angst hebt: dan sluit je je op.

HSPs zitten én in hun hoofd én sluiten zichzelf op.

*) Omdat ik dit stuk meerdere keren moest lezen voordat ik het begreep, heb ik mezelf de vrijheid gepermitteerd met de leestekens en alinea-indeling te spelen.

Wat zegt Felix Brabander hier? Hij neemt stelling: de mannelijke HSP heeft weinig manifestatiekracht, de vrouwelijke HSP heeft weinig inspiratiekracht. Beide hebben angst. Om zijn redenatie verder te volgen, is het van belang te weten dat het mannelijke en vrouwelijke in ieder van ons is. We hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke kanten; meestal overheerst een van de twee maar ze zijn er allebei in meer of mindere mate.

Via een U-bocht van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten, vertelt hij de lezer dat de HSP weinig manifestatiekracht, weinig inspiratiekracht en veel angst kent. Deze combinatie leidt tot terugtrekken uit de wereld en uit je lichaam, in je hoofd.

HSPs vluchten in hun hoofd

De titel van hoofdstuk 2 is niet voor niets ‘De essentie’. Hier gaat het volgens Felix Brabander om. Ik vind de manier waarop hij er naartoe redeneert wonderlijk, maar onderschrijf volmondig de essentie van zijn boek: HSPs vluchten in hun hoofd.

hoogsensitieven vluchten in hun hoofd

De paradox van de HSP

Sensitieve mensen hebben een uitzonderlijk talent, dat ze helaas vaak verstoppen of waar ze bij vandaan vluchten. In veel boeken wordt dat ook aangemoedigd: het veelgelezen advies is, om je (verder) af te schermen van de prikkels, een verdedigingsmechanisme op te bouwen en de bedoelingen van anderen te analyseren (met je hoofd). Helaas blijft hooggevoeligheid daarmee in de probleemsfeer hangen.

Het mooie van Felix Brabander is dat hij hoogsensitieven uitnodigt om het zaadje van hun talenten te laten ontkiemen en om hun sensitiviteit tot volle bloei te laten komen. Hij haalt de gevoeligheid uit de probleemsfeer en zet deze neer als iets moois, iets waardevols. Het is een heel teer plantje, dat veel verzorging en aandacht nodig heeft, maar dat unieke kwaliteiten in zich heeft.

Het boek ‘Follow Your Senses’ geeft hoop en energie. En dat niet alleen: het staat ook vol met praktische tips. Met dit boek in de hand kun je je hooggevoeligheid langzaam maar zeker bovengronds halen en in het licht zetten.

Waar je even doorheen moet lezen

Deze blog is hoogstpersoonlijk, zo ook deze tip. Ik lees erg langzaam, maar grondig. Als ik een tekst heb gelezen, dan heb ik de inhoud ook echt opgeslagen. Ik heb tijdens het lezen van ‘Follow Your Senses’ geregeld wat weerstand gevoeld tegen de vele herhalingen en de in mijn beleving wat opdringerige manier waarop ik als lezer en als sensitief persoon werd aangesproken. Zinnen als “Ik kan het niet vaak genoeg zeggen,” vielen niet helemaal lekker. Maar ik heb me hierdoor niet laten weerhouden om verder te lezen, omdat ik me tegelijkertijd zeer aangesproken voelde; het positieve woog duidelijk zwaarder. Van het begin tot het eind voelde ik dat dit boek over mij ging, niet in de laatste plaats omdat het advies was om de stilte op te zoeken (om je heen en in jezelf) en om lange wandelingen te maken in de natuur. Helemaal mijn idee! Dat doe ik al een hele tijd en ik weet precies wat hij bedoelt als hij het heeft over de natuur als spiegel.

Die spiegel is van belang. HSPs hebben vaak een verleden van niet gezien zijn, niet gespiegeld zijn. Het is een verademing om door dit boek te worden gespiegeld. Maar ook de natuur spiegelt en alles wat je vanuit de kracht van je sensitiviteit gaat creëren zal je spiegelen.

HSPs maken het elkaar ook niet makkelijk

hooggevoelig en overprikkeld

Tijdens de lezing vertelde Felix dat HSPs het elkaar niet makkelijk maken. Ze zien en voelen alles. Het is al gauw te druk voor ze en ze vinden ook snel iets of iemand irritant. Pogingen om met elkaar in contact te komen en elkaars spiegel te zijn, stranden vaak in een vroeg stadium. Precies dit proces voltrok zich tijdens de lezing. Een deel van de mensen die zich hadden aangemeld was er niet; waarschijnlijk wilden ze wel, waar was het toch teveel die dag. Een paar mensen in het zaaltje reageerden geïrriteerd – het verhaal sloot in hun ogen niet goed aan: een persoon vond dat het niet aansloot bij de aankondiging, de ander vond het niet aansluiten bij haar als HSP; beiden voelden zich wederom niet gespiegeld (of dat terecht was laat ik in het midden). Wat een feest van herkenning!

(Overigens pakte Felix deze negatieve reacties goed en rustig op.)

Symbiotisch of hoogsensitief?

Een paar jaar geleden las ik De Maskermaker, een boek over karakterstructuren. Wiebe Veenbaas e.a. onderscheiden in dit boek zes structuren en beschrijven deze op een bijna poëtische manier, met veel anekdotes. De structuren zijn schizoïde, oraal, symbiotisch, masochistisch, psychopatisch en rigide. Het betreft hier geen psychopathologie, maar de ‘rafels’ aan in principe ‘gezonde’ mensen, die normaal fuctioneren maar hier of daar hun typische kenmerken hebben – hun karakter. Het idee is dat iedereen alle karakterstructuren in zich heeft, maar dat de ene sterker aanwezig is dan de andere.

Toen ik in De Maskermaker las over de symbiotische structuur, stoomden de tranen letterlijk over mijn wangen. Dit ging over mij! Ik voelde me vaak niet gezien, niet gespiegeld. Ik had een enorme behoefte aan verbondenheid, maar om de pijn van het verlaten worden te vermijden, had ik me teruggetrokken. Ik voelde me anders dan de rest, ik voelde me miskend en ik stond altijd buiten de groep.

Mijn leraren plaatsten me gedurende lange tijd in de hoek van de masochisten. Niet zo gek, want ik ben opgegroeid met het helpen van anderen. Maar ook hier voelde ik me weer miskend, want ik wist dat dat niet mijn overwegende karakterstructuur was. Het helpen ging in mijn geval niet gepaard met boosheid, maar met leegte – ik verloor mezelf in de ander en zonder de ander kon ik niet bestaan.

En toen kwam ‘Follow Your Senses’ op mijn pad. Alle puzzelstukjes vielen op hun plaats. Dat helpende, die leegte, die behoefte om gespiegeld te worden, het miskende gevoel en het terugtrekken … Alles kwam bij elkaar en het had een naam: ‘Hoogsensitief.’

papaver-in-graanveld

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Wat zou ik graag willen dat de wereld om me heen mij zou erkennen en herkennen. Dat de discussies zouden ophouden en dat hooggevoeligheid een begrip werd waar geen enkele discussie meer over zou bestaan. Maar zo werkt het niet. Ik moet voor mezelf zorgen. Ik ben niet het teruggetrokken, gekwetste kind dat door de omgeving moet worden gevoed, getroost en verzorgd. Ik ben een volwassen vrouw dat dit innerlijk kind zelf moet verzorgen. Het is aan mij om de wereld in te stappen en mezelf kenbaar te maken.

Hallo, ik ben Esther Hasselman en ik ben een HSP.

Felix Brabander heeft het boek ‘Follow Your Senses’ in eigen beheer uitgegeven. Je kunt het bestellen via zijn website: www.onesessioncoaching.nl.

Ben je benieuwd naar je eigen overwegende karakterstructuur, dan kun je een test doen op www.karakterstructuren.com

Meld je aan – ontvang direct 20 praktische tips tegen stress én maandelijks inspiratie in je mailbox!

Gratis ebook:
"20 Praktische Tips tegen Stress"

ezel heeft stress

Facebooktwitterlinkedinmail