Mindfulness: derde generatie cognitieve psychologie

De GGZ Friesland beschreef in 2008 deze recente inzichten:

“De westerse psychologie en psychotherapie lijken een meer open houding te ontwikkelen in hun zoektocht naar methoden en technieken om het lijden te verlichten. Oosterse wijsheid die eerder als vaag of zweverig werd afgedaan is niet meer per definitie verdacht.”

“Aaron Beck* stelt (…) dat hij onder de indruk is van de overeenkomsten tussen het boeddhisme en cognitieve therapie waar het gaat om doelen, waarden, oorzaken van lijden en methoden als het gericht zijn op het hier en nu, van een afstand cognities observeren en onderscheid maken tussen pijn en de reactie op de pijn.”

“Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het onderscheiden van een derde generatie gedragstherapieën (Hayes, Masuda & De Mey, 2003) waarbij

  1. De eerste generatie zich kenmerkt door klassieke en operante conditioneringsprincipes met technieken als systematische desensitisatie en exposure.

  2. Met de ontwikkeling van de cognitieve gedragstherapie ontstond de tweede generatie in de eerste helft van de jaren zeventig.

  3. De laatste jaren zijn we getuige van de ontwikkeling van een derde generatie. Voorbeelden zijn mindfulness based cognitieve therapie (Segal, Williams & Teasdale, 2002), dialectische gedragstherapie (Linehan, 1993) en acceptance and commitment therapy (Hayes, Strohsal & Wilson, 1999). Deze benaderingen stellen concepten centraal als acceptatie, waarden, mindfulness en dialectiek.”

*) Aaron Beck is (gedrags-)psycholoog en psychiater

In het artikel gaat de GGZ uitgebreid in op wat mindfulness is, hoe het werkt en welke bewijzen er zijn – feiten en cijfers.

Lees het hele  artikel:
Effecten en waardering van de cursus MBCT

 

3 generaties cognitieve psychologie