Wat is een moment?

Boeddha stond voor zijn monniken, die wachtten op onderricht.
Boeddha hield een bloem in zijn hand en zweeg.
Boeddha bleef aandachtig voor de bloem en glimlachte.
De monniken waren wat ongeduldig en wachtten nog steeds op onderricht.
En plotseling glimlachte en van de monniken.
Ook Boeddha glimlachte.
Deze monnik had als eerste de boodschap ontvangen.

Eerder op Facebook verschenen

Een moment geleden heb je misschien even zitten reflecteren, een glimlach om je mond.

Een moment daarvoor las je de laatste zin van de tekst over de Boeddha.

Enige momenten eerder zag je de prachtige foto – lila op grijs, een bloem, een paar stenen.

Een moment eerder heb je bedacht dat je later nog wel eens naar dat filmpje gaat kijken.

Enkele momenten daarvoor klikte je mijn inspiratiemail open om even te kijken wat ik je deze maand te vertellen heb.

Wat is een moment?

Terwijl je de vraag las, gingen er al meerdere momenten voorbij. Een moment is heel vluchtig. Ongrijpbaar: als je het probeert te grijpen is het al voorbij. Als toverpoeder worden de momenten uitgestrooid over je leven, over je gezelschap, over je gedachten …

momenten zijn als toverpoeder

Wat heb je dan aan een moment?

Een moment is te kort om te lijden. In een moment kun je alleen maar vaststellen dat er iets is – een gewaarwording. Zoiets als “Mmmm.” Meer niet, want zelfs het constateren van waar “Mmmm” over gaat gebeurt al in het volgende moment … Of je bent dan alweer in een nieuw “Mmmm”.

Een moment is heel zuiver, zonder enige interpretatie.

En dan komt onze geest, en die maakt van “Mmmm” een zonnestraal, een kinderstem, chocolade, pijn of groen. Weer in het volgende moment vinden we een zonnestraal prettig of vinden we pijn onprettig. Zouden we in plaats daarvan in het volgende moment, en het volgende, en het volgende, zijn meegegaan, dan zou er alleen maar dit moment zijn. Een zich eeuwig opnieuw scheppend moment. Een moment dat in het moment geboren wordt en sterft en in het volgende moment weer wordt geboren, en weer sterft …

Een moment is het enige dat werkelijk is

De rest is interpretatie. En omdat interpretatie subjectief is, is de rest niet feitelijk. Het zijn hersenspinsels.

Ik ben een boek aan het lezen over yoga, waarin Patanjali wordt aangehaald:

We begrijpen onze wereld verkeerd:
Dingen die niet zichzelf zijn
Lijken ons dat wel te zijn.

We denken dat dingen van zichzelf zijn zoals wij ze zien, maar in werkelijkheid zien wij onze interpretatie van de werkelijkheid.

In het boek wordt een groen bamboestokje gebruikt als voorbeeld: een man ziet dit als een pen (het is hol, doop het in een inktpot en je kunt ermee schrijven), maar een koe krijgt het te pakken en eet het op; voor haar is het een lekker hapje.

We interpreteren de werkelijkheid voortdurend. Alleen in het moment waarop we het zintuiglijk waarnemen zijn we het allemaal met elkaar eens; daarna volgt de interpretatie en daarmee de misverstanden, onbegrip, ruzie en oorlog.

Dit moment is vrede.

Vrede

Vrede kan alleen in dit moment bestaan.
Je kunt wel steeds zeggen: “Wacht tot ik dit af heb,
daarna ben ik vrij om in vrede te leven”.
Wat is “dit”? Een diploma, een baan, een huis, het betalen van een schuld?
Als je zo denkt, zal de vrede nooit komen.
Er is altijd een ander “dit”, dat het huidige volgt.
Als je niet in dit ogenblik in vrede leeft, zul je er nooit toe in staat zijn.
Als je echt in vrede wilt zijn, moet je het nu zijn.
Anders is er alleen maar “de hoop op ooit vrede”.

Thich Nhat Hahn, De zon in je hart

this is a moment of happiness - thich nhat hanh

Dit moment is vol hoop en inspiratie

De lente begint. Heel kwetsbaar en fragiel nog, zie je op veel plaatsen het groen verschijnen. Knoppen aan boomtakken die groene puntjes – of al iets meer – tonen. Kleine, lichtgroene scheuten die boven de grond komen.

Dit filmde ik afgelopen weekend: een miniboompje in de wind, aan de voet van een stevige, oude boom. Het ontroerde me.

 

In maart gaan we met dit thema op pad. Loop je mee?

De jaartraining bestaat uit 10 sessies aan de hand van de seizoenen. Je kunt ook met één of meer losse sessies meedoen.

www.mindfulnessindenatuur.nu/jaartraining

 

Zoals altijd eindig ik met een inspiratietekst die je kan helpen om meer mindfulness – en heartfulness – in je leven te brengen:

Zorg voor ieder moment en je zorgt voor de hele tijd. 
~De Boeddha

 

Meld je aan – ontvang direct 20 praktische tips tegen stress én maandelijks inspiratie in je mailbox!